Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гарган олон нийтэд мэдээлэх


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.-татах