УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН "ТОСОНЦЭНГЭЛИЙН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРНӨМРӨГ-СОНГИНО ЧИГЛЭЛИЙН 167 КМ АВТО ЗАМ БАРИХ” ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН "ТОСОНЦЭНГЭЛИЙН 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРНӨМРӨГ-СОНГИНО ЧИГЛЭЛИЙН 167 КМ АВТО ЗАМ БАРИХ” ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ-татах