УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН “АГЛАГ БҮТЭЭЛИЙН ХИЙД ХҮРТЭЛХ 6.2 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ КОНЦЕССЫН “БАРИХШИЛЖҮҮЛЭХ” ТӨРЛӨӨР ХЭРЭГЖСЭН “АГЛАГ БҮТЭЭЛИЙН ХИЙД ХҮРТЭЛХ 6.2 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ3татах