Малчин сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Малчин сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн29татах