Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн25татах