Үр дүнд: 2910
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.“ТЭШИГ УС” ОНӨААТҮГ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
2.“БУЛГАН МЭЭЖ” ОНӨХХК –НИЙ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
3.“ИЛЧИТ ХУТАГ” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланБулган аймаг2020
4."Ховд дулааны станц" ТӨХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
5.Нийслэлийн орон сууцны корпорац ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
6."Тавантолгойн цахилгаан станц" төсөлд хөгжлийн банкнаас олгосон зээлийн зарцуулалт, түүний үр дүнАудитын тайлан-2020
7.Нийслэлийн Соёлын Төв өргөөний 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
8.Налайх, Багахангай дүүргийн Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
9.Налайх дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
10.Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны 2018-2020 оны үйл ажиллагааны тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
11.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-"Эрүүл мэндийн газрын 2018, 2019 оны үйл ажиллагаа, үр дүн" ГА-ын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
12.Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-"Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын 2018, 2019 оны үйл ажиллагаа, үр дүн" ГА-ын тайланАудитын тайланДархан-Уул аймаг2020
13.Орон нутгийн өмчийн 2018-2020 оны дуудлага худалдааны хураамжийн төвлөрүүлэлт зарцуулалтАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
14.Говь-Алтай аймгийн ТЕЗ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
15.Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
16.Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
17.Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
18.Нийслэлийн Багахангай дүүргийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
19.Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
20.Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
21.Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
22.Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
23.Нийслэлийн Нийтлэг Үйлчилгээний газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
24.Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
25.Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
26.Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
27.Нийслэлийн Татварын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
28.Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
29.Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
30.Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
31.Нийслэлийн Налайх дүүргийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
32.Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
33.Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
34.Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
35.Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
36.Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
37.Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
38.Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
39.Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
40.Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
41.Баянгол дүүргийн Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
42.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
43.Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
44.Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
45.Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
46.Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
47.Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
48.Налайх дүүргийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
49.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
50.Нийслэлийн Замын хөдөлгөөн төлөвлөлт, зохицуулалт инженерчлэлийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2020
Үр дүнд: 2910