Орон нутгийн хөгжлийн сан, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн


Орон нутгийн хөгжлийн сан, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн

 

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орон нутгийн хөгжлийн сан, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн21татах