Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.УТХО31татах