Дорноговь ТАГ - "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ОНХС тайлан36татах
2.ОНХС үргэлжлэл11татах