“Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох нам эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг нийтэд мэдээллэх нийцлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох нам эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг нийтэд мэдээллэх нийцлийн аудитын тайлан5татах