Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан22татах