Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан НТАГ-2022/289/НА-СА-ТШЗ22татах