Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан ХАК-2022/288/НА-СА-ТШЗ-татах