“Налайх Авто зам засвар арчлалт” ТӨХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Налайх Авто зам засвар арчлалт” ТӨХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан ХАК-2022/02/НА-СА-ТӨА30татах