Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан ХАК-2022/68/НА-СА-ОНА-татах