Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан НТАГ-2022/648/НА-СА-ТШЗ17татах