Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан НТАГ-2022/789/НА-СА-ТШЗ19татах