Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан ХАК-2022/804/НА-СА-ТШЗ25татах