“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨААТҮГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨААТҮГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан ХАК-2022/20/НА-СА-ОНА20татах