Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Хужирт сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Хужирт сумын 4-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Хужирт сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Хужирт сумын Эрдэс баялаг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах