Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Хархорин сумын 423 дугаар хорих анги 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Хархорин сумын Дэлхийн өв БЦГЗ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Хархорин сумын Номын хүрдэн сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Хархорин сумын Орхоны хөндий БЦГЗ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Хархорин сумын ӨВ Агро 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Хархорин сумын 1-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.Хархорин сумын 2-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
8.Хархорин сумын 4-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
9.Хархорин сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
10.Хархорин сумын ИТХурал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
11.Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
12.Хархорин сумын Орхон сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
13.Хархорин сумын Спортын ордон 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
14.Хархорин сумын Прокурор 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
15.Хархорин сумын Цагдаагийн хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
16.Хархорин сумын Шүүх 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
17.Хархорин сумын Ус суваг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит17татах
18.Хархорум музей 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
19.Хархорин Энэрэл ӨЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах