Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Хайрхандулаан сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Хайрхандулаан сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Хайрхандулаан сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Хайрхандулаан сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Хайрхандулаан сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах