Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Уянга сумын Жаргалант багийн ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Уянга сумын 2-р сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Уянга сумын ИТХурал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Уянга сумын 1-р сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Уянга сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Уянга сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах