Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Төгрөг сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Төгрөг сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Төгрөг сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Төгрөг сумын Цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит12татах