Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Тарагт сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит9татах
2.Тарагт сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Тарагт сумын ИТХурал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Тарагт сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Тарагт сумын Цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах