Өвөрхангай аймгийн Сант сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Сант сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуульд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Сант сумын ИТХурал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит10татах
2.Сант сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах