Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Өлзийт сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Өлзийт сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Өлзийт сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Өлзийт сумын Цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Өлзийт сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах