Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Өвөрхангай Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Өвөрхангай Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Өвөрхангай Төрийн үйлчилгээний НТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Өвөрхангай Татварын хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Өвөрхангай Статистикийн хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Өвөрхангай Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.Өвөрхангай Политехник коллеж 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
8.Өвөрхангай Онцгой байдлын алба 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах