Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Өвөрхангай Эрүүл мэндийн газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Өвөрхангай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Өвөрхангай аймгийн Шүүх 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Өвөрхангай Цагдаагийн газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Өвөрхангай ХХААГазар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Өвөрхангай ХЭДСан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.Өвөрхангай ХХҮГазар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
8.Өвөрхангай Халамжийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах