Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нарийнтээл сумын Баянтээг түлш 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Нарийнтээл сумын Баянтээг ХК 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Баянтээг багийн ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит8татах
4.Нарийнтээл сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Нарийнтээл сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Нарийнтээл сумын Цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.Нарийнтээл сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит13татах