Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ЗБУ сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.ЗБУ сумын ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.ЗБУ сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.ЗБУ сумын ИТХурал 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.ЗБУ сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.ЗБУ сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.ЗБУ сумын цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит10татах