Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Есөнзүйл сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Есөнзүйл сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Есөнзүйл сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Есөнзүйл сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Есөнзүйл сумын цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Есөнзүйл сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит8татах