Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвархангай аймгийн Гучин-Ус сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Гучин-Ус сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит15татах
2.Гучин-Ус сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Гучин-Ус сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Гучин-Ус сумын цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Гучин-Ус сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит15татах