Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Бүрд сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Бүрд сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Бүрд сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Бүрд сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах