Өвөрхангай аймгийн Богд сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Богд сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Богд сумын 1-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Богд сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит12татах
3.Богд сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Богд сумын 2-р цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Богд сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Богд сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах