Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баян-Өндөр сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Баян-Өндөр сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Баян-Өндөр сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах