Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянгол сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит14татах
2.Баянгол сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Баянгол сумын цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах