Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ЕБСургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.Бат-Өлзий сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Тохижолт үйлчилгээний газар 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.Бат-Өлзий сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.Бат-Өлзий сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.Сум дундын ойн анги 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах