Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна. 

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ББУ сумын ЕБС 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
2.ББУ сумын ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.ББУ сумын Төрийн сан 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.ББУ сумын ЭМТөв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.ББУ сумын Соёлын төв 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит10татах