Арвайхээр сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт


Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын төсвийн байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дуусгавар болсон тайланг Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээлж байна.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.11 дүгээр цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит14татах
2.8 дугаар цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
3.Арвайхээр ЗДТГ 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
4.14 дүгээр цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
5.12 дугаар цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
6.5 дугаар сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
7.4 дүгээр цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
8.1 дүгээр цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
9.1 дүгээр сургууль 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах
10.5 дугаар цэцэрлэг 2021 Санхүүгийн тайлангийн аудит-татах