Баянхонгор сумын эрдэм сургуулийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 76/а0560238/бна2022/5/ на-ста-тшз


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.зөрчил арилгуулах тухай-татах