Орхон аймгийн Жаргалант сумын ТТЗ-ийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан


Орхон аймгийн Жаргалант сумын ТТЗ-ийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орхон аймгийн Жаргалант сумын ТТЗ-ийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан29татах