ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН15татах