Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2020 оны төсвийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2020 оны төсвийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны үр дүн28татах