Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Засаг даргын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Засаг даргын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит25татах