"Баян-Өндөр, Жаргалант сумын сум хөгжүүлэх сангийн 2019-2020 оны зээлийн олголт үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


"Баян-Өндөр, Жаргалант сумын сум хөгжүүлэх сангийн 2019-2020 оны зээлийн олголт үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Баян-Өндөр, Жаргалант сумын сум хөгжүүлэх сангийн 2019-2020 оны зээлийн олголт үр дүн" гүйцэтгэлийн аудитын тайлан15татах