“Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.15татах
2.Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан15татах