БУЛГАН АЙМГИЙН МСҮТ-ҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХУУЛЬ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.БУЛГАН АЙМГИЙН МСҮТ-ҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХУУЛЬ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ24татах