УЛС, ОРОН НУТГИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.УЛС, ОРОН НУТГИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН34татах