Шинэжинст сумын тохижилт үйлчилгээний албаны 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудит


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Шинэжинст тохижилт-татах